Unirea Principatelor Române sărbătorită în Parohia Independența

Ziua de 24 ianuarie reprezintă pentrutoţi românii, din ţară şi de peste hotare, o sărbătoare naţională, având odublă importanţă: istorică şi religioasă. Din punct de vedere istoric, ziua de24 ianuarie, reprezintă data când principatele române Moldova si ŢaraRomânească s-au unit sub conducerea aceluiaşi domnitor, Alexandru Ioan Cuza.

Mica Unire [https://a1.ro/news/social/calendar-2018-principalele-evenimente-ale-anului-2018-id721029.html] de la 24 ianuarie 1859 a fostprimul pas important pe calea înfăptuirii statului național unitar român și adeschis calea spre Marea Unire de la 1 decembrie 1918 [https://a1.ro/news/inedit/ultimele-previziuni-ale-babei-vanga-ce-se-va-intampla-in-2018-cand-se-sarbatoreste-un-veac-de-la-marea-unire-id700109.html] .

La ora 12:00 a fost oficiat un Te Deum de mulţumire, adus luiDumnezeu pentru toate binefacerile Unirii Principatelor Române şi pentru împlinireaacestui act măreţ din istoria poporului român la înfăptuirea căruia BisericaOrtodoxă Română a avut o contribuţie semnificativă.

La această acţiune au participat copiii dingrupul catehetic al parohiei şi credincioşi care în încheiere şi-au adus amintede versurile poetului Vasile Alecsandri „HoraUnirii” ca simbol al unirii graniţelor românilor de pretutindeni, după caretoți cei prezenți au primit daruri din partea preotului paroh.

A consemnat preot paroh Gheorghe Marcian.
Se încarcă
0%
încărcat
Se încarcă
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...