Pelerinaj în Țara Sfântă

Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop Vincențiu,Episcopul Sloboziei și Călărașilor, Parohia Independența din Protopopiatul Călărași,a organizat pelerinaj în Țara Sfântă în perioada 29 februarie - 5 martie 2016,cu un grup de 35 de pelerini. Aceștia sunt oameni care doresc să viziteze și săvenereze locurile sfinte biblice, mormintele martirilor, moaștele sfinților,icoane făcătoare de minuni sau locuri unde trăiesc mari duhovnici renumiți.

Pelerinajul religios este o căutare înlumea aceasta a ceea ce nu este din lumea aceasta: „Împărăția lui Dumnezeu” despre care Domnul nostru Iisus Hristosa spus: „Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu” (Matei 6, 33), dar și: „ÎmpărățiaMea nu este din lumea aceasta” (Ioan 18, 36). Experiența pelerinajului este unprilej de împrospătare a vieții spirituale și de întărire a credinței.

Anul trecut când am fost pentru primadată în Țara Sfântă mi se spunea:„Părinte, după ce veți pleca acasă, veți dori fierbinte să reveniți mereu în ȚaraSfântă, care te atrage ca un magnet”. Poate nu am crezut aceasta pe deplin,dar, mai târziu, mi-am dat seama de adevărul acestor cuvinte. Mare mi-a fost bucuria si aveam o deosebită încântare să merg anulacesta împreună cu alții, în grupuri maimari sau mai mici, și să le explic pelerinilor despre acele plaiuribinecuvântate, călcate de Fiul lui Dumnezeu și sfințite de prezența Sa. Ne rugămîmpreună, citeam pasaje din Sfintele Evanghelii, le descriam semnificațiaistorică și duhovnicească a fiecărui loc sfânt. Este cu totul emoționant să vizitezi Țara luiIisus, să vezi Betleemul, locul nașterii Sale, Nazaretul, locul copilărieiSale, Galileea, unde El a petrecut cea mai mare parte a vieții Sale, vestindcuvântul adevărului, săvârșind minuni și oferind lumina și iubirea Sa milostivăcelor ce rătăceau în întuneric și în umbra morții (cf. Is. 9, 1), cărora Elle-a adus o „veșnică răscumpărare” (Evr. 9, 12).

Călătorind pe urmele pământești aleMântuitorului, duhul ți se înviorează, mintea se iluminează, inima se înalțăspre absolutul divin, iar din gura ta țâșnesc, fără să vrei, cuvintele:„Binecuvântat este Domnul Dumnezeul lui Israel, că a cercetat și a făcutrăscumpărare poporului Său” (Lc. 1, 68). Pelerinajul în Țara Sfântă este,într-adevăr, un prilej de a răspunde cu iubire la suferința lui Hristos, prinpurtarea zilnică a crucii, și de a-I înălța neîncetat cântare de laudă și demulțumire.

Pacea și bucuria, lumina și sfințeniaadunate în inimi prin pelerinaj la locurile sfinte sau în momentele sfinte alecelebrării liturgice sunt duse de pelerini în casele lor, în parohiile șimănăstirile lor, în societate. După fiecare pelerinaj, în viața pelerinuluitrebuie să se observe o schimbare în bine. Odată ajuns înapoi acasă, omul trebuiesă se simtă odihnit sufletește, iar nu epuizat. El trebuie să găsească în sinemai multă râvnă decât până atunci și o dorință tot mai mare de a trăi.

A consemnat preot paroh Gheorghe Marcian.
Se încarcă
0%
încărcat
Se încarcă
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...