Pomenirea celor 40 de Mucenici în Parohia Independența

Biserica îi sărbătoreşte în data de 9martie pe cei 40 de Sfinţi Mucenici din cetatea Sevastiei, din Armenia. Ei autrăit pe vremea împăratului roman Liciniu, prigonitor al creştinilor. Erauostaşi, de neînvins în lupte, dar şi tari în credinţă.

Parohia Independența din Protopopiatul Călărași, înaceastă zi a făcut pomenirea celor 40 Sfinți Mucenici din Sevastia, săvârșind acatistul, deoarece în Biserică se află particele din moaștele Sfinților. Dupăsăvârșirea acatistului credincioșii prezenți în Sfânta Biserică au luat partela o agapă frățească.

La final celor prezenţi, li s-a mărturisit că jertfa mucenicilor este temeliamărturisirii credinţei în Hristos Domnul: „Jertfa Sfinţilor Mucenici carebine s-au nevoit şi au biruit durerile, frigul şi moartea în lacul îngheţat dinSevastia este temelia mărturisirii iubirii fără de sfârşit în putereaMântuitorului care, pentru că iartă, iubeşte şi trimite permanent în lumemărturisitori ai jertfei Sale, întăreşte Biserica Lui până la sfârşitulveacurilor”.

Să ne rugăm așadar lui Dumnezeu; să rugăm pe mucenici ca să roage pe Stăpânul obștesc să deaduh de umilință celor stăpâniți de rătăcirea eretică, ca, nimicindu-se dihonia,ca un zid, să venim toți la unirea frățească, în Hristos Iisus, Domnul nostru,Căruia se cuvine slava în veci. Amin”.

A consemnat Preot Paroh GHEORGHE MARCIAN.
Se încarcă
0%
încărcat
Se încarcă
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...