Cu Hristos pe cărările vacanței în Parohia Independența

Duminică, 14 iunie 2015, copiii care frecventează orelede cateheză au fost premiați de cătrepreoții bisericii după ce a fost rostită rugăciunea de mulțumire pentru încheierea anului școlar. Toți copiiiau fost premiaţi cu diplome, medalii şi cărți de rugăciune și de colinde,pentru implicarea lor în activitățile catehetice desfășurate în timpul anului.

„Dorim să ne exprimăm recunoștința sinceră față de toți aceiacare, cu timp și fără timp, prin strădania lor din timpul anului școlar cetocmai s-a încheiat, au așezat cu delicatețe fiecare o cărămidă la temeliacelor mai mici vlăstare ale familiilor creștine din parohia noastră”, amărturisit părintele paroh Gheorghe Marcian.

De asemenea, miercuri, 17 iunie 2015, a avut loc serbarea de sfârșit de an școlar și pentru copiiide la Școala Gimnazială George Vâlsan. Și aici au mai fost premiați o serie decopii de la grupa de cateheză de către preoți spunându-le că în vacanță să nu uite următoarele cuvinte:

„Prin rugăciune noi vorbim cu Dumnezeu, iar prin SfântaScriptură, Dumnezeu vorbește cu noi! Vacanță plăcută dragi copii!”

A consemnat preot paroh Gheorghe Marcian.
Se încarcă
0%
încărcat
Se încarcă
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...